مسافرین گرامی : حمایت کیش ایر از درختان با حذف بلیط کاغذی، بدین منظور کد رهگیری نشانه بلیط شماست

کد رهگيري (PNR)