هواپیمایی کیش 
 
حمایت از کالای ایرانی

X: 880

Y: 523

نام دفتر فروش:  کی اف

نام مسئول مربوطه : 

آدرس: میدان پابی یدا - جنب سیرک - خیابان زلاتواوستووسکایا 2/4 - واحد 2

شماره تماس: 00380444221006

شماره دورنویس: 


نام دفتر فروش:  دبی

نام مسئول مربوطه : جناب آقای نوفل

آدرس: امارات متحده عربی، دبی – میدان ماهی، جنب هتل کلاریج، مقابل هتل رویال کریستال، شماره 1

شماره تماس: 0097142720006

شماره دورنویس: 0097142720036‎