هواپیمایی کیش 
 
حمایت از کالای ایرانی

افزایش مسافر جابجاشده شرکت هواپیمایی کیش در فروردین ماه سال 96 نسبت به فروردین ماه سال 95

 • افزایش مسافر جابجاشده شرکت هواپیمایی کیش در فروردین ماه سال 96 نسبت به فروردین ماه سال 95

  افزایش مسافر جابجاشده شرکت هواپیمایی کیش در فروردین ماه سال 96 نسبت به فروردین ماه سال 95

       تعداد پرواز و مسافر جابجاشده در فروردین ماه 96 نسبت به مدت مشابه در سال 1395 افزایش داشته است .

  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت هواپیمایی کیش ، طی فروردین ماه سال 1396 نسبت به فروردین ماه سال گذشته؛ تعداد کل پروازها، معادل 42 درصد و تعداد کل مسافران جابجا شده، حدود 59 درصد افزایش یافته، برای مسیرهای داخلی، تعداد پروازها و مسافرین، به ترتیب  39 و 53 درصد افزایش داشته است. همچنین در این دوره، برای مسیرهای بین‌المللی تعداد پروازها، حدود 68 درصد و مسافرین جابجا شده، معادل 203 درصد افزایش، نشان می دهد. 

  منبع خبر:
  تاریخ درج:
  بازگشت