هواپیمایی کیش 
 
حمایت از کالای ایرانی

ورود بازرسان سازمان هواپیمایی کشوری جهت تمدید AOC شرکت هواپیمایی کیش

 • ورود بازرسان سازمان هواپیمایی کشوری جهت تمدید AOC شرکت هواپیمایی کیش

  ورود بازرسان سازمان هواپیمایی کشوری جهت تمدید AOC شرکت هواپیمایی کیش

  بازرسان سازمان هواپیمایی کشوری جهت تمدید AOC  امروز دوم اردیبهشت ماه وارد کیش ایر شدند . 

  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل کیش ایر ، بازرسان سازمان هواپیمایی کشوری جهت انجام بازرسی  به منظور تمدید AOC  در این شرکت حضور بهم رسانیدند . جهت انجام هرگونه عملیات پروازی تجاری نیاز به دریافت گواهینامه انجام عملیات پرواز (AOC) از سازمان هواپیمائی کشوری می باشد.از آنجائیکه حفظ ایمنی پرواز ، تضمین آسایش مسافران نیاز به رعایت اصول و مقررات ملی و بین المللی داشته لذا انجام هرگونه عملیات پروازی بدون اخذ گواهینامه ها و مجوزهای لازم از سازمان هواپیمائی کشوری ممنوع و غیر قانونی می باشد و صدور گواهینامه AOC بعنوان مجوز اولیه جهت انجام فعالیت های پروازی یک شرکتهای هواپیمایی الزامی می باشد.

   AOC هر شرکت هواپیمایی می بایست سالیانه طی حضور بازرسان سازمان هواپیمایی کشوری در شرکت متبوع و حصول اطمینان از روش کنترل و نظارت بر عملیات پروازها تمدید گردد و بر این اساس بازرسان سازمان مذکور طی حضور دوهفته ایی خود و انجام  بازدید از قسمتهای مختلف شرکت هواپیمایی کیش درصدد تمدید سالیانه این گواهینامه برای این شرکت گردیدند.

  شایان ذکر است شروع این بازرسی طی برگزاری جلسه با حضور بازرسان سازمان هواپیمایی کشوری، مدیرعامل ، معاونین  و مدیران کیش ایر در مورخ 96/2/3 صورت پذیرفت .

  منبع خبر:
  تاریخ درج:
  بازگشت