هواپیمایی کیش 
 
حمایت از کالای ایرانی
برقراری مسیرهای پروازی جدید کیش ایر
 • برقراری مسیرهای پروازی جدید کیش ایر

  برقراری مسیرهای پروازی جدید کیش ایر

   شرکت هواپیمایی کیش پرواز های جدید خود را در مسیرهای خارجی راه اندازی نمود.

   به گزارش مدیریت روابط عمومی و اموربین الملل شرکت هواپیمایی کیش ،در راستای حفظ اصل مشتری مداری و توسعه شبکه پروازی خارجی ، این شرکت به حول و قوه الهی نسبت به برقراری پروازهای جدید به شرح ذیل اقدام نمود.

  1-        فرودگاه امام (ره ) – استانبول – فرودگاه امام(ره )  ، روزانه

  2-          فرودگاه امام (ره ) – ازمیر – فرودگاه امام(ره )  ، روزانه

  3-        شیراز-استانبول-شیراز   ، روزهای 28 اسفند، 4فروردین، 9 فروردین، 14 فروردین

  4-       شیراز-تفلیس-شیراز  ، روزهای 29 اسفند، 5 فروردین، 10فروردین ، 15 فروردین 

  منبع خبر:
  تاریخ درج:
  بازگشت