هواپیمایی کیش 
 
حمایت از کالای ایرانی

افزایش مسافر جابجاشده شرکت هواپیمایی کیش در مرداد ماه سال 96 نسبت به مرداد ماه سال 95

 • افزایش مسافر جابجاشده شرکت هواپیمایی کیش در مرداد ماه سال 96 نسبت به مرداد ماه سال 95

  افزایش مسافر جابجاشده شرکت هواپیمایی کیش در مرداد ماه سال 96 نسبت به مرداد ماه سال 95

       تعداد پرواز و مسافر جابجاشده در مرداد ماه 96 نسبت به مدت مشابه در سال 1395 افزایش داشته است .

       به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت هواپیمایی کیش ،در مرداد ماه  امسال

  2.022پرواز انجام شده و 246,731 نفر مسافر جابجا گردیده است که نسبت به مرداد ماه سال 1395، تعداد پروازها معادل 25 درصد و تعداد مسافران جابجا شده، حدود 37 درصد افزایش یافته است.

  در مجموع طی پنج ماهه اول سال 1396 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تعداد پروازها و مسافرین، به ترتیب حدود 29 و 41 درصد افزایش داشته است. 

  طی مرداد ماه امسال حدود 55 درصد تعداد پروازها و 53 درصد تعداد مسافرین در مسیر جزیره کیش، سهم شرکت هواپیمائی کیش بوده است.

   

  منبع خبر:
  تاریخ درج:
  بازگشت