هواپیمایی کیش 
 
حمایت از کالای ایرانی

افزایش مسافر جابجاشده شرکت هواپیمایی کیش در خرداد ماه سال 96 نسبت به خرداد ماه سال 95

 • افزایش مسافر جابجاشده شرکت هواپیمایی کیش در خرداد ماه سال 96 نسبت به خرداد ماه سال 95

  افزایش مسافر جابجاشده شرکت هواپیمایی کیش در خرداد ماه سال 96 نسبت به خرداد ماه سال 95

       تعداد پرواز و مسافر جابجاشده در خرداد ماه 96 نسبت به مدت مشابه در سال 1395 افزایش داشته است .

       به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت هواپیمایی کیش ، طی خرداد ماه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال گذشته، تعداد پروازها معادل 20 درصد و تعداد مسافران جابجا شده، حدود 25 درصد افزایش یافته است.

  در مجموع طی سه ماهه اول سال 1396 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تعداد پروازها، حدود 28 درصد و تعداد مسافرین، معادل 41 درصد افزایش نشان می دهد.

  طی خرداد ماه سال جاری، معادل 49 درصد تعداد پروازها و 48 درصد تعداد مسافرین در مسیر جزیره کیش، سهم شرکت هواپیمائی کیش بوده است. 

  منبع خبر:
  تاریخ درج:
  بازگشت