هواپیمایی کیش 
 
حمایت از کالای ایرانی

افزایش مسافر جابجاشده شرکت هواپیمایی کیش در تیر ماه سال 96 نسبت به تیر ماه سال 95

 • افزایش مسافر جابجاشده شرکت هواپیمایی کیش در تیر ماه سال 96 نسبت به تیر ماه سال 95

  افزایش مسافر جابجاشده شرکت هواپیمایی کیش در تیر ماه سال 96 نسبت به تیر ماه سال 95

  تعداد پرواز و مسافر جابجاشده در تیر ماه 96 نسبت به مدت مشابه در سال 1395 افزایش داشته است .

       به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت هواپیمایی کیش ،در تیر ماه  امسال 1,960 پرواز انجام شده و 231,364 نفر مسافر جابجا گردیده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته تعداد پروازها معادل 36 درصد و تعداد مسافران جابجا شده، حدود 50 درصد افزایش یافته است. همچنین نسبت به خرداد ماه سال جاری تعداد پروازها و مسافرین به ترتیب 21 و 28 درصد افزایش داشته است.

  در مجموع طی چهار ماهه اول سال 1396 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تعداد پروازها، حدود 30 درصد و تعداد مسافرین، معادل 43 درصد افزایش نشان می دهد. 

  منبع خبر:
  تاریخ درج:
  بازگشت