هواپیمایی کیش 
 
حمایت از کالای ایرانی

افزایش مسافر جابجاشده شرکت هواپیمایی کیش در اردیبهشت ماه سال 96 نسبت به اردیبهشت ماه سال 95

 • افزایش مسافر جابجاشده شرکت هواپیمایی کیش در اردیبهشت ماه سال 96 نسبت به اردیبهشت ماه سال 95

  افزایش مسافر جابجاشده شرکت هواپیمایی کیش در اردیبهشت ماه سال 96 نسبت به اردیبهشت ماه سال 95

  تعداد پرواز و مسافر جابجاشده در اردیبهشت ماه 96 نسبت به مدت مشابه در سال 1395 افزایش داشته است . 
    
  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت هواپیمایی کیش ، طی اردیبهشت ماه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال گذشته، تعداد پروازها معادل 23 درصد و تعداد مسافران جابجا شده، حدود 41 درصد افزایش یافته است و در مجموع طی دو ماهه ابتدای سال 1396 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تعداد پروازها، حدود 32 درصد و تعداد مسافرین، معادل 49 درصد افزایش نشان می دهد.

  بر اساس گزارش گروه آمار هوانوردی و فرودگاهی شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور، سه شرکت تفتان، ماهان و کیش ایر به ترتیب با 17، 25 و 27 درصد پرواز با تأخیر از کل پروازها انجامی خود، کمترین درصد تأخیرات پروازی را داشته اند. 

  منبع خبر:
  تاریخ درج:
  بازگشت