هواپیمایی کیش 
 
حمایت از کالای ایرانی

افزایش مسافر جابجاشده داخلی شرکت هواپیمایی کیش در اسفند ماه سال 95 نسبت به اسفندماه سال 94

 • افزایش مسافر جابجاشده داخلی شرکت هواپیمایی کیش در اسفند ماه سال 95 نسبت به اسفندماه سال 94

  افزایش مسافر جابجاشده داخلی شرکت هواپیمایی کیش در اسفند ماه سال 95 نسبت به اسفندماه سال 94

   تعداد پرواز و مسافر جابجاشده در اسفند ماه 95 نسبت به مدت مشابه در سال 1394 افزایش داشته است . 
  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت هواپیمایی کیش ، طی اسفندماه 1395 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تعداد پروازها، حدود 62 درصد و تعداد مسافرین جابجا شده، معادل 88 درصد افزایش داشته است.
  در اسفند ماه 1395، حدود 53 درصد از تعداد پروازهای و مسافرین جابجا شدۀ مسیرهای داخلی شرکت، در مسیرهای مرتبط با جزیرۀ زیبای کیش (ورودی و خروجی) بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تعداد پروازها، حدود 29 درصد و تعداد مسافرین، معادل 49درصد افزایش یافته، همچنین تعداد پروازها و مسافرین در مسیرهای داخلی غیر از کیش، به ترتیب 129 و 165 درصد افزایش داشته است.
     شایان ذکر است فرودگاه جزیره کیش، با نشست و برخاست 2,489 پرواز و اعزام و پذیرش، تعداد 307,613 مسافر(با سهم 3/6 درصدی)، از لحاظ تعداد مسافر چهارمین فرودگاه پرتردد در اسفند ماه 1395 بوده که معادل 39 درصد تعداد پروازها و 36 درصد تعداد مسافرین در مسیر جزیره کیش، سهم شرکت هواپیمائی کیش شده است. طی این ماه، تعداد نشست و برخاست، پروازهای داخلی فرودگاه جزیره کیش، معادل 15 درصد و اعزام و پذیرش مسافرین آن، حدود 22 درصد افزایش یافته است.

  منبع خبر:
  تاریخ درج:
  بازگشت