هواپیمایی کیش 
 
حمایت از کالای ایرانی

افزایش بیش از 50 درصدی مسافر جابجاشده داخلی شرکت هواپیمایی کیش در آبان ماه 1395 نسبت به آبان ماه سال 1394

 • افزایش بیش از 50 درصدی مسافر جابجاشده داخلی شرکت هواپیمایی کیش در آبان ماه 1395 نسبت به آبان ماه سال 1394

  افزایش بیش از 50 درصدی مسافر جابجاشده داخلی شرکت هواپیمایی کیش در آبان ماه 1395 نسبت به آبان ماه سال 1394

       تعداد پرواز و مسافر جابجاشده در آبان ماه 1395 نسبت به مدت مشابه در سال 1394 افزایش داشته است . 

       به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت هواپیمایی کیش ، در راستای رهنمودهای ارزنده ریاست محترم سازمان منطقه آزاد کیش ؛ جناب آقای دکتر مونسان مبنی بر توسعه شبکه پروازی ، ارتقاء خدمات به هموطنان عزیز و همچنین تقویت صنعت توریسم و گردشگری در جزیره کیش و با مدیریت هوشمندانه و دلسوزانه مدیرعامل محترم شرکت جناب آقای کاپیتان جدیدی و مساعی ارزنده کارکنان کیش ایر ، این شرکت تمامی توان خود را به منظور انجام این مهم به کار بسته که بحمدالله از افزایش تعداد پرواز و مسافر جابجاشده شرکت در آبان ماه سالجاری  برخوردار گردیده است.طی آبان ماه سال 1395 نسبت به آبان ماه سال 1394، تعداد پروازها، معادل 28 درصد و تعداد مسافران جابجا شده، حدود 39 درصد افزایش یافته است . 

  در مسیرهای داخلی، طی آبان ماه سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تعداد پروازها، حدود 36 درصد و تعداد مسافرین جابجا شده، معادل 59 درصد افزایش داشته است . همچنین در این دوره تعداد پروازها در مسیرهای داخلی مرتبط با جزیرۀ زیبای کیش (ورودی و خروجی)، حدود 29 درصد و تعداد مسافرین معادل 52 درصد افزایش یافته است و این در صورتی است که تعداد پروازها و مسافرین در مسیرهای داخلی غیر از کیش نیز به ترتیب 45 و 68 درصد افزایش داشته است . 

  در آبان ماه سالجاری نسبت به مدت مشابه در مسیرهای غیر کیش اعم از داخلی و بین المللی تعداد پروازها و مسافرین جابجا شده به ترتیب 63 و 85 درصد افزایش یافته است.

     شایان ذکر است فرودگاه جزیره کیش، با نشست و برخاست 1,752 پرواز و اعزام و پذیرش، تعداد 207,292 مسافر(با سهم 5/4 درصدی)، هفتمین فرودگاه پرتردد کشور بوده و از این میزان معادل 52 درصد تعداد پروازها و 48 درصد تعداد مسافرین در مسیر جزیره کیش، سهم شرکت هواپیمائی کیش بوده است. در این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته تعداد نشست و برخاست پروازهای داخلی فرودگاه جزیره کیش، معادل 9 درصد و اعزام و پذیرش مسافرین آن، حدود 24 درصد افزایش یافته است .  


  منبع خبر:
  تاریخ درج:
  بازگشت