1.    كلاسهاي J,C,Y,H,V :
•هرگونه تغييرو يا استرداد بليت تا 24 ساعت قبل از پرواز (DEP. TIME) مشمول پرداخت هزينه به ميزان 20% از نرخ پايه بليت ميگردد.
•هرگونه تغييرو يا استرداد بليت كمتر از 24 ساعت قبل ازپرواز (DEP. TIME) مشمول پرداخت هزينه به ميزان 40% از نرخ پايه بليت ميگردد.
2.    كلاسهاي Q,M,N,L,O :
هرگونه تغييرو يا استرداد بليت در کلاس M مسیر تهران - کیش - تهران (قابل فروش از وب سایت)  مشمول پرداخت هزينه به ميزان 100% از نرخ پايه بليت ميگردد. 

• هرگونه تغييرو يا استرداد بليت تا 24 ساعت قبل از پرواز (DEP. TIME) مشمول پرداخت هزينه به ميزان 25% از نرخ پايه بليت ميگردد. 
• هرگونه تغييرو يا استرداد بليت كمتر از 24 ساعت قبل ازپرواز (DEP. TIME) مشمول پرداخت هزينه به ميزان 50% از نرخ پايه بليت ميگردد. 
3.    هزينه NO SHOW معادل بند 2 در كلاسهاي فوق الذكر ميباشد. 
4.    بلیتهای اینترنتی صرفا" از طریق مراجعه به وب سایت و ثبت اینترنتی قابل ابطال و استرداد می باشد.
5.    در صورت ابطال پرواز و یا تاخیر بیش از دو ساعت که سبب انصراف مسافر از پرواز گردد، در صورت حضور مسافر در فرودگاه می بایستی رسید بلیت ممهور به مهر ایستگاه و در صورت عدم حضور براساس اطلاعات ارسالی از ایستگاه به واحد درآمد به شماره فکس 44633694 و یا به پست الکترونیک  revenue@kishairline.com تا نسبت به  استرداد اقدام گردد(ضمنا" شماره تماس مسافر میبایستی در رسید قید گردد).
6.    استرداد بلیت های خریداری شده توسط کارتهای هدیه ، غیر قابل شارژ ، بی نام و بدون شماره حساب به سرعت امکانپذیر نبوده و می بایستی برای استرداد از طریق حساب بانکی دیگری غیر از حساب اصلی مربوط به سیستم اینترنت بوکینگ ( که توسط واحد مالی تامین می گردد) و از طریق ارسال تایید به سیستم هسته بانکی جهت عودت وجه تعیین شده توسط این هواپیمایی به مسافر صورت پذیرد .
7.    بلیتهای خریداری شده از طریق فروش اینترنتی ، قابل انتقال به غیر نیست و همراه داشتن کارت شناسایی در فرودگاه الزامی است.
8.   هر گونه تغییر در تاریخ یا مسیر پرواز منوط به ابطال و استرداد بلیت اولیه از طریق سیستم مطابق با شرایط اعلام شده در بند های 1،2 و 3 می باشد. جهت هرگونه تغییر تاریخ و مسیر پروازی جدید، میبایستی از طریق سیستم اقدام گردد.
9.   در صورتیکه به هر نحوی کلاس پروازی تغییر نماید مسافر گرامی می تواند با مراجعه به دفتر مرکزی این هواپیمایی و تطبیق اطلاعات پرواز مذکور با سوابق پروازی موجود در واحد درآمد و یا از طریق سیستم استرداد الکترونیکی / از طریق صدور MCO  و یا نقداً توسط ریاست ایستگاه نسبت به اخذ مبلغ ما به التفاوت تغییر کلاس اقدام نماید .
10.   استرداد بلیت اینترنتی فقط توسط صاحب آن و یا وکیل قانونی به همراه وکالتنامه رسمی و یا ارائه کارت شناسایی  توسط پدر و یا مادر و یا همسر امکانپذیر می باشد .
11.    در صورتیکه مسافر بزرگسال اشتباهاً بجای مسافر کودک (2تا 12 سال) پذیرش گردد مابه التفاوت تعرفه دریافتی به حساب بدهکار ایستگاه پذیرش کننده می باشد .
12   مسافران گرامی می توانند در صورت قطع سیستم  با مراجعه به" واحد درآمد" دفتر مرکزی و یا دفاتر رسمی هواپیمایی کیش در سراسر کشور نسبت به استرداد بلیت اینترنتی اقدام لازم را معمول نمایند .
13.   چنانچه مسافران محترم  به هنگام بوکینگ اینترنتی سهواً مسیر نادرستی را پرداخت کرده باشد (بوک شده باشد) نسبت به خرید مجدد مسیر صحیح اقدام و جهت استرداد بلیت قبلی به دفتر مرکزی این هواپیمایی در تهران مراجعه نماید .
14.   خریدار در کلیه مراحل خرید و استرداد بلیت، معترف به آگاهی کامل از قوانین بلیت های جاری و همچنین نحوه  خرید و سوار شدن به هواپیما براساس مکانیزم بلیت های الکترونیک می باشد .

قابل توجه متقاضیان بیمه مسافرت:
کلیه مسافران (و یا نماینده ایشان به عنوان خریدار بلیت و کاربر وب سایت) متقاضی بیمه حین سفر ، ضمن مطالعه و قبول شرایط بیمه که در این آدرس گردآوری شده (اینجا کلیک کنید)، اقدام به پرداخت مبلغ بیمه نامه می نمایند. 


جهت عضویت در کانال رسمی کیش ایر در تلگرام کلیک کنید.