هواپیمایی کیش 
 
 

اسامی منتخبین جذب مهمانداری


ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره ملی نمره آزمون کتبي نمره آزمون شفاهي امتياز نهايي
1 شیرین شفیعی حسین 0017349540 46 40 86
2 سارا اکرمی پور داوود 4610246384 44 40 84
3 فاطمه ملاصالحی علی اکرم 0017401526 44 40 84
4 مریم رجبی علی 0480451893 26 40 66
5 پریا حاجی عزیزی مجید 0440513571 26 35 61
6 آناهیتا حاجی امین حسن 0310531616 36 40 76
7 فاطمه زهرا صدیق مهدی 0440538467 28 35 63
8 فرشته عاشقی سرباز 2740576307 30 40 70
9 مهسا خانعلی پور مرتضی 0020328877 34 40 74
10 سحر ملک محمدی سعید 3770206770 46 40 86
11 مهسا اسدیان بهنام 1271341980 32 40 72
12 فاطمه قهرمانی لوئی حسن 0016631511 30 40 70
13 سپیده ستارپور علی 0016314451 36 35 71
14 فاطمه صمدنژاد سعید 0014196001 28 35 63
15 سمیرا خالقی داوود 0014419841 32 35 67
16 رها رستگار اسدالله 0430063806 25 35 60
17 محبوبه حسینی احمد 1080168087 38 40 78
18 پریسا فروزان مجید 0014975688 26 35 61
19 شادی زینیوند فریدون 4060373771 36 35 71
20 پگاه رفیعی حمید 5410040775 40 30 70
21 آتوسا فیروزی هاشم 0016390679 46 40 86
22 شکوه جوان بخت دارا 2730123466 38 35 73
23 مهشید مرادی حسین 0015006735 26 35 61
24 علی نریمان زاده امیر 1360614559 34 40 74
25 آرین موسوی راد جمشید 0013660187 32 35 67
26 پوریا عظیمی پرویز 0013595172 32 30 62
27 علیرضا بابائی اصل مرتضی 0480486840 26 35 61
28 میلاد جهانشاهی شمس الدین 0310610672 38 40 78
29 مهدی اجری پور عباس 1270784234 42 40 82
30 دانیال مشهدی علیزاده بهمن 1271277271 38 35 73

توجه:
1 - استخدام، منوط به موفقیت در کلیه مراحل جذب از جمله آزمایشات پزشکی و تأیید حراستی می باشد و صرفاً قبولی در آزمون، مسئولیتی برای شرکت در قبال جذب متقاضی ایجاد نمی نماید.
2 -کلیه پذیرفته شدگان از روز شنبه مورخه 30/02/96 لغایت روز دوشنبه مورخه 1396/03/01 از ساعت 9:00 الی 16:00 جهت آغاز مراحل گزینش نهایی و جذب، با بهمراه داشتن مدارک زیر به ساختمان محل برگزاری آزمون، طبقه پنجم، مدیریت منابع انسانی، اداره کارگزینی مراجعه نمایند.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرسنلی
1 - اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه خود و اعضای خانواده (مجردین؛ شناسنامه خود و پدر و مادر – متاهلین؛ شناسنامه خود و همسر و فرزندان )
2 - اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی
3 - اصل و کپی کارت پایان خدمت آقایان
4 - اصل و کپی کارت ملی
5 - اصل و کپی مدرک مهمانداری
6 - شش قطعه عکس رنگی پرسنلی 4×3
7 - اصل و کپی گذرنامه
8 - در صورت داشتن سابقه بیمه تامین اجتماعی شماره بیمه الزامیست(کپی دفترچه بیمه)
9 - گواهی سابقه کار از محل کار قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه